Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

 

                                         ŠKOLNÍ    ŘÁD

 I.  Práva dětí
II. Povinnosti dětí
III. Práva zákonných zástupců dětí
IV. Povinnosti zákonných zástupců dětí
V.  Evidence dětí 
VI. Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zákonnými zástupci dětí a pedagogickými pracovníky
VII.   Přijímání dětí do mateřské školy
 
 
 
 

 VIII. Provoz mateřské škol  

IX.  Úplata za předškolní vzdělávání
X.     Školní stravování
XI.            Režim mateřské školy
XII.        Obsah a organizace předškolního vzdělávání
 
XIII.     Bezpečnost a ochrana zdraví dětí
XIV.     Ochrana před sociálně patologickými jevy
 
XV.         Ochrana majetku školy
 
Tento školní řád vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení : 2.9.2013