Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stravování

Životospráva dětí

Naší snahou je zajistit dětem plnohodnotnou a vyváženou zdravou stravu podle příslušných předpisů.
Celý den je zajištěn dostatečný pitný režim dítěte v MŠ.
Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné 3 hodinové intervaly.
Nenutíme děti do jídla, ale vhodnou motivací pobízíme dítě, aby jídlo ochutnalo a naučilo se tak zdravému životnímu stylu.
Dodržujeme dostatečný pobyt venku, děti mají dostatek volného pohybu.
Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem s menší potřebou spánku nabízíme jiný klidový program.
Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor
.

Kontakty školní jídelna a kuchyň:

Eva Dobiášová vedoucí školní jídleny

Jana Vovčičková  - kuchařka školní jídelny

František Vovčička - pomocná síla v ŠJ

Jaroslava Havlíčková - příprava jídla a úklid

Jana Strnadová - pomocná síla v ŠJ

 

Způsob stravování si domlouvají rodiče osobně s paní hospodářkou po vyplnění přihlášky ke stravování. Stravování je zajištěno dle platných norem a předpisů v průběhu celého dne. Po celý den je dodržován pitný režim.
Platí se převodem z účtu rodičů formou souhlasu s inkasem, číslo účtu: 2564177329 / 0800 . Telefonní číslo 321 726 886 .